سه مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور افتتاح شد

.

صبح امروز با حضور دکتر علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر فداکار و دکتر رستمی ابوسعیدی، ۳ مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور از طریق ویدئو کنفرانس افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی، این مراکز در استانهای تهران، فارس و خراسان رضوی هستند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ