پروژه های عمرانی، رفاهی و تحقیقاتی در دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوه افتتاح شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی مراسمی با حضور دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور، پروژه های تحقیقاتی هسته فناوری گیاهان دارویی و اقامتگاه پژوهشی دانشگاه پیام نور واحد فیروزکوه افتتاح شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ