کارآفرینی ،اشتغالزایی وافزایش بهره وری

.

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورساوه ،منصوری نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان ساوه گفت :در حال حاضر یکی از مشکلات بنیادی کشور کمبود بهره وری است. این مساله سبب تولید گرانتر محصولات داخلی در مقایسه با نمونه خارجی آن گردیده وحتی با وجود تعرفه های سنگین وارداتی، بازهم محصولات داخلی را رقابت ناپذیر با نمونه های خارجی آن نموده و سبب کاهش اقبال عمومی جامعه به آن می شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی شهرستان ساوه ادامه داد: گره حل این مشکل در دستان دانشگاهیان است و در صورتی که دانشگاه ماموریت خود را در جهت کارآفرینی، افزایش بهره وری و ایجاد اشتغال در جامعه بازتعریف نماید، این مشکل حل شدنی است و با توجه به افزایش روزافزون جمعیت و پیشرفت تکنولوژی و به تبع آن از بین رفتن بسیاری از مشاغل قدیمی، چاره ای غیر از این نخواهد بود.

وی تصریح کرد: در همین راستا لازم است مدارس و در راس آنها دانشگاهها با ایجاد واحدهای درسی کارآفرینی و مراکز کارآفرینی در این جهت حرکت نمایند.

دکتر ملکی راد رئیس دانشگاه پیام نور استان مرکزی :در این نشست ضمن اشاره به برخی مشکلات کارکنان بویژه در زمینه استخدام و تبدیل وضعیت آنان به پیگیری های به عمل آمده در سطح استان اشاره نمود و با اشاره به کاهش تعداد جمعیت دانشجویی در کشور گفت: آینده دانشگاه پیام نور را بسیار پرچالش دانسته و توجه کارکنان به این مساله را ضروری دانست.

منصوری  ادامه داد: گرچه در دیدارهای متعددی که با نمایندگان شهرستانها و استان داشته، نگرانی های اعضای هیات علمی و کارکنان در خصوص تغییرات اساسنامه و سایر مشکلات دانشگاه را عنوان نموده است، اما این به معنی انتظار برای حل مشکلات همکاران و کاهش دغدغه های آنان بخصوص از طریق خارج از مجموعه نبوده و مجموعه خود باید به فکر حل مشکلات خود باشد.

وی تصریح کرد: در این خصوص برای نمونه دو مسیر آموزشهای آزاد و ارتباط با صنعت را به عنوان راههایی برای درآمدزایی دانشگاه برای آینده معرفی نمود حرکت در این مسیرها ضروری، جدی و نیازمند تلاش همه همکاران اداری و علمی دانشگاه است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ