گرجستان نخستین اولویت ما برای تاسیس واحد دانشگاهی جدید است

.

دکتر رستمی ابوسعیدی با عنوان اینکه کشورگرجستان نخستین اولویت ما برای تاسیس دفتر نمایندگی و یا واحد دانشگاهی جدید است، گفت: دانشگاه پیام نور طبق مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به عنوان هاب بین المللی انتخاب شد و این مصوبه به دانشگاه فرصت می دهد که در هر جای دنیا دفتر نمایندگی داشته باشد.
رئیس دانشگاه پیام نوردر دیدار با رئیس و اعضای علمی دانشگاه گرجستان بر لزوم گسترش همکاری مشترک تاکید کرد و افزود: دانشگاه پیام نور می تواند در رشته های مورد نیاز دانشگاه گرجستان و رشته هایی همچون زبان فارسی، باستان شناسی، ایران شناسی، تاریخ شناسی و … تا مقطع تحصیلات تکمیلی خدمات گسترده ای ارائه نماید.
وی دانشگاه پیام نور را بزرگترین دانشگاه دولتی کشور دانست که با بیش از ۷۰۰ هزار دانشجو در ۵۰۰ مرکز و واحد در داخل و بیش از ۶ هزار دانشجو در ۶۴ نمایندگی خارج از کشور فعالیت می کند.

رئیس هیات امنای دانشگاه گرجستان:
دانشگاه پیام نور یک ابر دانشگاه است / درک ابعاد و توانمندی دانشگاه پیام نور غیرقابل تصور است

دکتر گیولی آلاسانیا دانشگاه پیام نور را ابر دانشگاه خواند و گفت: درک ابعاد و توانمندی وسیع دانشگاه پیام نور در سراسر کشور برای ما سخت و شگفت آور است.
رئیس هیات امنای دانشگاه گرجستان  با عنوان اینکه همکاری دو دانشگاه پیام نور و گرجستان قطعا مهم وسودمند خواهد بود، افزود: دانشگاه گرجستان با بیش از ۷ هزار دانشجو در داخل و ۳۰۰ دانشجوی خارجی، دانشگاهی جوان و در حال رشد به شمار می رود و خوشحالیم که می توانیم از تجربیات دانشگاه پیام نور بهره مند شویم.
وی با بیان اینکه روابط تاریخی طولانی بین گرجستان و ایران موجب تأثیر فرهنگی ایران بر گرجستان شده، اظهار داشت: همکاری بین دانشگاه های دو کشور موجب تبادل هیئت های علمی و تجربیات آموزشی در سطوح بالای علمی خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ