مرکز نوآوری دانشگاه پیام نور مرکز شهرکرد

.

  

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان ، مرکز نوآوری پیام نور مرکز شهرکرد ، با حضور دکتر پیرعلی رییس پارک علم و فناوری استان چهارمحال و بختیاری و دکتر علیرضا آبرود سرپرست دانشگاه ، ا ساتید و دانشجویان افتتاح شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ