دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی در اجرای طرح ضیافت اندیشه اساتید سال ۹۵ اول شد

.

دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی جهت مدیریت اجرای طرح ضیافت اندیشه اساتید در سال ۹۵، با کسب امتیاز ۱۲۰ حائز رتبه اول در بین دانشگاه های استان آذربایجان شرقی شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ