جزییات برگزاری یازدهمین کنفرانس یادگیری الکترونیکی ایران را تشریح کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، این کنفرانس با مشارکت پژوهشکده آموزش از دور دانشگاه و انجمن یادگیری الکترونیکی ایران(یادا)   ،در روزهای ۴ و ۵ اسفند ماه جاری در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ