نخستین همایش ملی گردشگری در شهر یزد پایتخت معماری خشت خام جهان برگزار شد.

.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه،  دکتر عابسی رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد و دبیر همایش در این همایش اظهار داشت: دانشگاه پیام نور به عنوان مبتکر برگزاری این همایش در سطح ملی طی ۹ ماهه اخیر با جلب حمایت استانداری، اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و نیز دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد ، ابعاد مختلف گردشگری بویژه گردشگری دینی و معنوی، سلامت ، تاریخی و گردشگری جامع را محورهای خود قرار داده است .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ