امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری

.

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی و پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی به امضا رسید.
به گزارش روابط عمومی پیام نور، در آستانه قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز با موضوع همکاری دوجانبه پارک و دانشگاه در زمینه تحقیقات، جذب ایده، تبدیل ایده به محصول، حمایت از فناوران، تجاری سازی و توسعه بازار، به مدت ۵ سال مبادله شد.
این مراسم در سالن کنفرانس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی با حضور دکتر بخشعلی معصومی رئیس دانشگاه پیام نور استان و دکتر محمد علی حسین پورفیضی رئیس پارک علم و فناوری برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ