شروع حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نور

.

حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نور آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، بر اساس تقویم آموزشی مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم دانشگاه پیام نور از تاریخ ۲۶/۱۱/۹۵ در سامانه گلستان آغاز شده است و تا ۵/۱۲/۹۵ ادامه دارد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ