رشد فعالیتهای علمی، فرهنگی و عمرانی در دانشگاه پیام نور نی ریز

.

دکتر مسعودی، نماینده مردم نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی در دیدار با کارکنان دانشگاه پیام نور نی ریز، از فعالیتها ی صورت گرفته در دانشگاه پیام نور نی ریز تجلیل کرد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، جمعی از کارکنان دانشگاه، با نماینده مردم شهرستانهای نی ریز و استهبان در مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار صداقت ، رئیس دانشگاه پیام نور نی ریز، گزارش کاملی از وضعیت دانشگاه و فعالیتهای صورت گرفته و افتخارآفرینی دانشجویان در عرصه عمرانی، علمی، همچنین فعالیتهای فرهنگی و برنامه های دانشگاه جهت خدمت رسانی هرچه بهتر به دانشجویان ارائه و سپس کارکنان به ذکر نقطه نظرات و مسائل خود پیرامون موضوعات گوناگون پرداختند.
در ادامه دکتر مسعودی، ضمن تاکید بر پیگیری موضوعات مطرح شده در جلسه ، بر حمایت همه جانبه از دانشگاه پیام نور تاکید کرد

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ