هفتمین جشنواره نشریات دانشجویی در اردیبهشت ماه ۹۶

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر عبدالکریم قائدی سرپرست دانشگاه پیام نور استان هرمزگان از برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی کشوری در اردیبهشت ماه ۹۶ در هرمزگان خبر داد.
دکتر قائدی با بیان اینکه مهلت ارسال آثار و نشریات تا ۱۵ اسفند ۹۵ می باشد، افزود: این جشنواره اهداف گوناگونی را دنبال می کند و به دنبال تقویت آثار دانشجویان هستیم.
وی تصرح کرد: دانشجویان با شیوه های نگارشی نشریات دانشجویی و مستند سازی و شرکت در جشنواره نیز آشنا خواهند شد و پس از پایان دوره ها گواهی شرکت در کارگاه نشریاتی برای شرکت کنندگان صادر خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ