افتتاحیه مسابقات ورزشی دختران دانشجوی دانشگاه پیام نور – ساری

.

مسابقات ورزشی دختران دانشجوی دانشگاه های پیام نور سراسر کشور در ساری روز دوشنبه آغاز شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ