برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در دانشگاه پیام نور گیلان

.

رییس دانشگاه پیام نور استان گیلان گفت: همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در استان گیلان برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر صادقی با اعلام خبر برگزاری همایش بین المللی علوم انسانی در ۲۷ اسفندماه اظهار داشت: در راستای تحقق اهداف علمی و انقلابی و در ادامه فعالیتهای فرهنگی موثر خود با مشارکت بسیج کارکنان استان واعضای هیات علمی دانشگاهها، در موضوع تحول در علوم انسانی، به کمک همه اساتید معظم حوزه و دانشگاه و با مشارکت و مساعدت مجموعه ای از دانشگاهها، مراکز و مؤسسات علمی و پژوهشی، همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی برگزار می شود.
وی در تشریح اهداف این همایش بیان داشت : نوآوری، تحول و تعالی علوم انسانی، به‌منظور دستیابی به علوم انسانی اسلامی؛ دستیابی به الگوهای مناسب روش‌شناختی برای نقد و بررسی علوم انسانی رایج و دستاوردهای آن؛ کمک به ایجاد روش‌شناسی صحیح، جامع و بهینه برای رویش علوم انسانی اسلامی از سطح نظری و بنیادی تا سطح کاربردی و نقد و بررسی روش‌های مورد استفاده در آثار علمی تولیدشده در قلمرو علوم انسانی اسلامی از مهمترین اهداف این همایش است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ