دانشگاه پیام نور استان تهران کارگاه اصول و اصلاح الگوی مصرف را برگزار کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، به همت معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران، کارگاه فرهنگ اصول و اصلاح الگوی مصرف با حضور بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان تهران در سالن اجتماعات دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب برگزار شد.
هوشنگ علیبازی معاون اجرایی دانشگاه پیام نور استان تهران در خصوص برگزاری این کارگاه گفت: فرهنگ مصرف در همه شئون زندگی انسان تاثیرات بسزایی دارد و می بایست در راستای بهره وری و استفاده بهینه از سرمایه های مادی، معنوی و انسانی هر سازمان، دوره های آموزشی با هدف ارتقای فرهنگ اقتصادی سازمانی برگزارشود.
گفتنی است در این کارگاه که توسط دکتر علی پور تدریس شد، موضوعاتی از جمله مفهوم مصرف و ابعاد ان، فرهنگ مصرف و مصرف گرایی، آفات مصرف گرایی، مقایسه الگوهای فرهنگ مصرف در اسلام و غرب، مروری بر نظریه های مصرف، مدیریت مصرف در جامعه و محیط کار، راهکارهای کاهش و مدیریرت مصرف در سازمان ها و بالاخره راهکارهای عملی کاهش مصرف و مدیریت مصرف در سازمان ها بحث و بررسی شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ