سالن آمفی تئاتر مرکز رضوانشهر صدوق وفاز دو ساختمان آموزشی واحد ابرکوه افتتاح شد.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، همزمان با ایام الله دهه فجر وبا حضور دکتر امید،دکتر اولیاء رییس دانشگاه یزد و مراکز آموزش عالی استان،دکتر عابسی وتعدادی از مدیران ستادی وکارکنان مرکز رضوانشهر صدوق ،سالن آمفی تئاتر این مرکز افتتاح شد.

یاد آور می شوداین سالن با ۸۳۰متر زیربنا وبا ظرفیت ۴۵۰نفر یکی از مجهزترین سالنهای همایش استان می باشد.

همچنین با حضور مهندس سید حسینی معاون عمرانی استاندار یزد،دکتر عابسی رئیس دانشگاه پیام نور استان یزد ،امام جمعه ،فرماندار ومسئولین محلی شهرستان ابرکوه،فاز۲ ساختمان آموزشی واحد ابرکوه با ۱۸۶۰متر مربع زیر بنا در ۳طبقه افتتاح شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ