برگزاری دو رویداد ورزشی برای دانشجویان دانشگاه پیام نور سراسر کشور

.

مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور از برگزاری دو رویداد ورزشی خبر داد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ