زمان درخواست مهمان شدن در مقطع کارشناسی تمدید شد

.

به گزارش روابط عمومی ،با توجه به عدم موفقیت در ثبت مهمان برخی ازدانشجویان درنیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند تاریخ درخواست مهمان مقطع کارشناسی ازتاریخ ۲۳/۱۱/۹۵ لغایت ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تمدید گردید.
شایان ذکر است این مهلت قابل تمدید نخواهد بود .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ