برگزاری جلسه مشترک بین دانشگاه پیام نور و وزارت صنعت، معدن و تجارت

.

دکتر کریمی گفت: در جلسه مشترک بین دانشگاه پیام¬نور و وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن بررسی توانایی های دانشگاه پیام نور در زمینه¬های آموزش، پژوهش و فناوری به تشریح و راهکارهای استفاده از این توانایی¬ها در سازمان ها و ادارات تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخته شد.
معاون پژوهش و فناوری افزود: یکی از خروجیهای مهم این جلسه معرفی روسای دانشگاه پیام¬نور در تمامی استان¬های کشور جهت عضویت در شورای سیاست¬گذاری اداره صنعت، معدن و تجارت هر استان بود.

گفتنی است در راستای تعاملات دانشگاه پیام نور با وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلسه¬ای با حضور دکتر خانمحمدی خرمی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر آموزش و پژوهش وزارت صنعت، در دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ