کنگره ملی ۲۷ شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور

.

با حضور مسئولان، خانواده شهدا و کارکنان دانشگاه پیام نور، کنگره ملی بزرگداشت ۲۷ شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور برگزار شد.

787 (1)787 (2)787 (3)787 (4)787 (5)787 (6)787 (7)787 (8)787 (9)787 (10)787 (11)787 (12)787 (13)787 (14)787 (15)787 (16)787 (17)787 (18)787 (19)787 (20)787 (21)787 (22)787 (23)

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ