نخستین نشست روسای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و چهارمین کارگاه آموزشی «مراکز رشد، نوآوری و طرحهای فناورانه» در دانشگاه پیام نور برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، نخستین نشست روسای کارآفرینی و ارتباط با صنعت و چهارمین کارگاه آموزشی «مراکز رشد، نوآوری و طرحهای فناورانه» توسط دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه به صورت ویدئو کنفرانس در سازمان مرکزی برگزار شد.
در این نشست معاون پژوهش و فناوری برنامه ها و سیاست های معاونت را در حوزه کارآفرینی و ارتباط با صنعت تبیین کرد .
همچنین مدیرکل دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص شرکت های دانش بنیان و نقش آنها در تکوین اقتصاد مقاومتی در خصوص نحوه تاسیس این شرکت¬ها و نقش مراکز رشد و مراکز نوآوری از شکل گیری و راه اندازی این شرکت¬ها مطالبی را ارائه کرد.
دکتر شکری همچنین به برنامه¬های دانشگاه در زمینه حمایت از ایجاد ارتباط مفید و موثر دانشگاه با صنایع و جامعه ، تاسیس شرکت¬های دانش بنیان و راه اندازی کسب و کار و اشتغال زایی اشاره کرد.
گفتنی است دکتر کرمی معاون دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت نیز با اطلاع رسانی از برنامه دفتر برای برگزاری اولین جشنواره ملی ایده و خلاقیت در اردیبهشت سال ۱۳۹۶ ،ضمن معرفی سامانه ثبت ایده جشنواره نسبت به نحوه بارگذاری اطلاعات در این سامانه توضیحاتی را بیان داشت .
در ادامه این نشست مدرسین کارگاه در خصوص نحوه فعالیت مراکز رشد، مراکز نوآوری و چگونگی ارائه طرحهای فناورانه به ارائه موضوعات مرتبط پرداختند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ