بهره برداری از ۷۲ طرح عمرانی دانشگاه پیام نور و دو نمایندگی خارج از کشور

.

با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۷۲ طرح عمرانی دانشگاه پیام نور در سراسر کشور به بهره برداری رسید.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ