همایش آموزش سامانه نور رضوی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، همایش یک روزه آموزش سامانه نور رضوی با کارشناسان دبیرخانه های جذب هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور، در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد.
در این همایش که دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر اکبری قائم مقام وی و همچنین دکتر رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم حضور داشتند، کارگاه و کلاس آموزشی سامانه نور رضوی برگزار شد.
بررسی مشکلات کارشناسان دبیرخانه های جذب در این سامانه و همچنین آموزش ضوابط استخدامی اعضای هیات علمی و ضوابط تبدیل وضعیت آنان از دیگر محورهای این همایش بود.
در پایان این همایش نیز آزمون کارگاه آموزشی جهت صدور گواهینامه به کارشناسان دبیرخانه جذب برگزار شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ