دانشگاه پیام نور در تولید علم نانوی کشور سهم بسزایی دارد

.

تفاهم نامه همکاری دانشگاه پیام نور با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، در نشستی با حضور دکتر رستمی ابوسعیدی رئیس دانشگاه پیام نور و دکتر سرکار رئیس ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه، تفاهم نامه همکاری امضا شد.

رئیس دانشگاه پیام نور در این جلسه با اشاره به ظرفیت ها و پتانسیل های دانشگاه بیان داشت: دانشگاه پیام نور با برخورداری از نیروی انسانی متخصص و تجهیزات آزمایشگاهی روز دنیا، برای ترویج هرچه بیشتر علم نونانو در سطح کشور و اجرای برخی برنامه های آن ستاد اقدام کند.

دکتر رستمی ابوسعیدی تاکید کرد: دانشگاه پیام نور از طریق دوره های پسادکتری، طرحهای پژوهشی و جهت دهی پایان نامه ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی آمادگی دارد تا در این زمینه همکاری کند.

رئیس ستاد نانو فناوری نیز با اظهار خرسندی و تمجید از توان و ظرفیت بالای دانشگاه در حوزه نانو فناوری، گفت: حضور و سهم بسزای دانشگاه پیام نور در جمع یکصد نفر سرآمدان نانو کشور، تولیدات مقاله و پایان نامه ها و رساله های با رویکرد نانو قابل تقدیر است.

دکتر سرکار بیان کرد: این ستاد آمادگی کامل برای ادامه همکاری ها و حمایت های مورد نظر را در حد توان دارد.

 در ادامه این نشست، دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه نیز گزارشی از وضعیت دانشگاه در حوزه فناوری و تجهیزات و امکانات موجود و مورد بهره برداری اساتید و دانشجویان و همچنین افتخارات کسب شده در این ارتباط را ارائه کرد.

در پایان این دیدار، دکتر رستمی دو جلد کتاب تألیفی دانشگاه پیام نور با عناوین "مبانی و کاربردهای علوم پایه در نانو فناوری" و "نانو شیمی" و همچنین مجموعه کاتالوگ آزمایشگاهی و تجهیزاتی دانشگاه را به ستاد نانو فناوری اهدا کرد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ