زمان ثبت نام قطعی برای داوطلبان تکمیل ظرفیت مشروط مقطع کارشناسی اعلام شد

.

روابط عمومی دانشگاه پیام نور ضمن آرزوی موفقیت برای داوطلبانی که در تکمیل ظرفیت مشروط مقطع کارشناسی سال ۱۳۹۵ ثبت نام کرده اند، به اطلاع می رساند؛ داوطلبانی که تاکنون نسبت به ثبت نام قطعی اقدام نکرده اند می توانند جهت نام نویسی از تاریخ ۱۸/۱۱/۹۵ لغایت ۲۵/۱۱/۹۵ به مرکز یا واحدی که در آن پذیرفته شده اند، مراجعه نمایند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ