اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فراروی آینده انقلاب اسلامی ایران

.

رئیس دانشگاه پیام نور استان فارس گفت: اولین همایش ملی چالشهای گفتمانی فرا روی آینده انقلاب اسلامی ایران،هفته آینده در شیراز برگزار می شود.
دکتر عبدالرسول قرائتی افزود: در این همایش ملی که به مناسبت ایام ا… دهه فجر در روز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه در دانشگاه پیام نور شیراز با حضور محققان و پژوهشگرانی از سراسرکشور برگزارخواهد شد، ۱۴۶ مقاله به صورت پوستر وسخنرانی ارائه می گردد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رئیس همایش ملی چالشهای گفتمانی فرا روی آینده انقلاب درادامه خاطرنشان کرد: دراین همایش تعداد ۱۹۶ مقاله به دبیرخانه همایش مرتبط با محورهای همایش ارسال شد که پس از بررسی در هیئت داوران همایش ،تعداد ۱۴۶ مقاله به صورت پوستر وسخنرانی مورد پذیرش قرار گرفت.
تبیین گفتمان انقلاب اسلامی ایران در پرتو انقلاب اسلامی،چالش های گفتمانی انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری،نقش دانشگاه ها، نخبگان واساتید در استمرار انقلاب اسلامی،جایگاه اقتصاد مقاومتی دراستمرار گفتمان انقلاب اسلامی،آسیب شناسی انقلاب اسلامی ،فرصت ها و چالشها، نقش جنبش نرم افزاری وتولید علم در استمرار انقلاب اسلامی،جایگاه انقلاب اسلامی درتحقق تمدن نوین اسلامی،دستاورد شناسی انقلاب اسلامی،۸ موضوع این همایش ملی است که پژوهشگران ومحققان آثار خود را در این خصوص ارائه نموده اند.
گفتنی است این همایش ملی با حضور سردار غیاثی فرمانده سپاه فجر استان فارس، دکتر صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید کشور، دکتر پارسا مسئول بسیج اساتید پیام نور کشور و سایر مسئولین استانی،اساتید دانشگاه ها، محققان وپژوهشگران، برگزار خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ