نخستین دانشجوی دکتری رشته بیوشیمی دانشگاه پیام نور مرکزاصفهان ازرساله خود دفاع کرد.

.

خانم سولماز کیا به عنوان اولین دانش آموخته رشته بیوشیمی دانشگاه پیام نور استان اصفهان در مرکز تحصیلات تکمیلی این استان از رساله دکتری  خود با عنوان  طراحی و ساخت اولین پلیمر مولکولی چاپ شده برای ویتامین Dو تعیین غلظت برخی از متابولیت ها با موفقیت دفاع کرد. 

به گزارش روابط عمومی، در این جلسه معاون آموزشی دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان ضمن  تشکر و قدر دانی از هیئت داوران گفت: دانشگاه پیام نوراستان اصفهان در سال ۹۱ با مجوز شورای گسترش آموزش عالی موفق شد مقطع دکتری رشته بیوشمی را در این دانشگاه دایر نماید . در این دوره ۳ دانشجوی دکتری پذیرش شد که سر کار خانم سولماز کیا یکی از این دانشجویان است وی دوره دکتری خود را با موفقیت به پایان رسانید.

استاد تمام رشته شیمی فیزیک دانشگاه در گفت:دانشگاه پیام نور استان اصفهان در حال حاضر با دارا بودن ۳ رشته دکتری با ۳۵ دانشجو در رشته های بیو شیمی و شیمی فیزیک در مرکز تحصیلات تکمیلی مرکز اصفهان و یک رشته الهیات گرایش علوم قرآن و حدیث در مرکز آران و بیدگل فعالیت می نماید . دکتر محسن افتاده در ادامه گفت:توسعه تحصیلات تکمیلی و دکتری از اهداف مشخصه دانشگاه پیام نور در بعد آموزشی در سالهای اخیر می باشد.

 

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ