نخستین دانشجوی دکتری رشته شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور مرکز اردکان از رساله خود دفاع کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،آقای فلامرز اکبری بیلوئی اولین دانشجوی دکتری رشته شیمی فیزیک دانشگاه پیام نور اردکان از رساله دکتری تخصصی خود تحت عنوان « تعیین خواص ترمودینامیکی مایعات یونی، پلیمرها و فلزات با استفاده از معادله های حالت جدید بر اساس ترمودینامیک آماری و شبیه سازی» دفاع کرد.

قابل توجه است پیام نور اردکان تنها دانشگاه پیام نور استان یزد است که مجری مقطع دکتری بوده و ۲۰ نفر در این مقطع مشغول به تحصیل می باشند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ