ارتقای ۸نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای ۸ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور خبر داد.
وی در ادامه گفت : در جلسه هیئت ممیزه مورخ ۵/۱۱/۹۵ سرکار خانم دکتر عقیله حیدری در رشته ریاضی به مرتبه استادی و آقایان؛ دکتر ناصر مومنی محمد آبادی (فلسفه و حکمت اسلامی)، دکتر حسن خسروی (حقوق)، دکتر علی رضا قلی فامیان (زبان شناسی)، دکتر مهدی ریماز (شیمی آلی)و خانم ها دکتر نسرین سلطانی (شیمی تجزیه) ، دکتر معصومه عطایی (شیمی تجزیه) و دکتر زهرا منصف خوش حساب (شیمی تجزیه ) از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ