تعداد جلسات هیأت اجرایی جذب به منظور تسریع در روند رسیدگی پرونده ها به سه جلسه در هفته افزایش یافت

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، عزت الله کرد میرزا نیکوزاده با اعلام این خبر گفت: با هدف تسریع در روند رسیدگی به پرونده های تحت بررسی (قراردادی ـ پیمانی ـ رسمی آزمایشی)، جلسات هیأت اجرایی جذب به سه جلسه در هفته افزایش یافته و علاوه بر این سه جلسه، جلسات مستقلی تحت عنوان کارگروه صلاحیت عمومی به صورت روزانه در دربیرخانه در حال انجام است.
وی افزود : از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۴۴ پرونده جهت پیمانی، ۱۷۲ پرونده جهت رسمی آزمایشی و ۴۷ پرونده جهت رسمی قطعی با دفتر مرکزی جذب وزارت علوم ارسال شده است.
سرپرست دبیر خانه هیات اجرایی جذب اعضای هیات علمی تاکید کرد: از متقاضیان تقاضا داریم هرگونه سوال و یا پیگیری در خصوص پرونده تبدیل وضعیت را شخصا از محل دبیرخانه پیگیری نمایند .
وی در پایان گفت: هیأت اجرایی جذب با نهایت مساعدت در حال بررسی و اقدام در خصوص ارتقا و تبدیل وضعیت بوده و تاکنون نیز برحسب همکاری ریاست دانشگاه و مجموعه معاونت ها و بخش های علمی این امر مهم را پیش برده است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ