نشست ویدئو کنفرانس انجمن علوم و فناوری های شیمیایی ایران با شاخه های استانی برگزار شد

.

بنا به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، نشست ویدئو کنفرانس هیئت مدیره انجمن علوم و فناوری‏های شیمیایی ایران با هیئت مدیره شاخه های استانی در محل سالن کنفرانس سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار شد. در این نشست ابتدا دکتر محمدعلی کریمی رئیس هیئت مدیره انجمن با اشاره به روند شکل گیری و اهداف انجمن مزبور، تشکیل هیئت مدیره شاخه های استانی را در راستای امکان همکاری و مشارکت حداکثری اهالی دانشگاه و صنعت با انجمن عنوان نمود. سپس دکتر منصور انبیاء دبیر و رئیس شورای عالی سیاست گذاری انجمن با تأکید بر وجه قالب فناورانه انجمن مزبور در قیاس با سایر انجمن ها، شناسایی، معرفی و حمایت از اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان در قالب صنایع تولیدی و خدماتی و شرکت های دانش بنیان و تسهیل امکان ارتباط دانشگاهیان با اهالی صنعت را از جمله اهداف انجمن عنوان نمود. سپس کلیه اعضای هیئت مدیره شاخه های استانی متشکل از اهالی دانشگاهی و بخش صنعت ضمن معرفی علمی، تخصصی و جایگاهی خویش، نقطه نظرات و سئوالات خویش را مطرح نمودند. در ادامه دکتر کریمی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و رئیس انجمن با تأکید بر لزوم تلاش و فعالیت هیئت مدیره های شاخه های استانی برای همکاری، مشارکت و عضویت پیوسته و وابسته حداکثری اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان و اهالی صنعت در رشته های شیمی، مهندسی شیمی، بیوشیمی، ژئوشیمی، صنایع شیمیایی و سایر رشته های وابسته هر استان برای تحقق اهداف مورد نظر را ضروری دانست. وی در خاتمه با تأکید بر ویژگی های خاص و متمایز دانش آموختگان این رشته ها، اشتغال و کارآفرینی و عدم هرگونه بیکاری را برای آنها امری بدیهی عنوان نموده و از جمله برنامه ها و اهداف انجمن مزبور را تسریع و تسهیل امکان شناسایی، معرفی و حمایت از این خانواده بزرگ و توانمند بیان نمود. در ضمن، آدرس سایت انجمن برای ثبت نام و عضویت irancsta.com می باشد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ