گسترش همکاری های مشترک دانشگاه پیام نور استان قزوین وپارک علم وفناوری

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، به منظور حمایت از فناوران و تبدیل ایده های دانشجویان واساتید دانشگاه و همچنین ایجاد زمینه همکاری علمی وتحقیقاتی و فراهم کردن بستر وزیرساخت های لازم جهت ارتباط منسجم وپایدار بین پارک علم وفناوری و دانشگاه پیام نور استان قزوین ، نشست مشترکی در پارک علم وفناوری این استان برگزار شد.
دکتر سید رضا مهرنیا ،رییس دانشگاه پیام نور استان قزوین در این نشست با اشاره به حضور دانشجویان متعهد وبا انگیزه در دانشگاه پیام نور ،شیوه ی آموزش کتاب محور را امتیاز این دانشگاه دانست که سبب می گردد دانشجویان علم را از درون کتاب استخراج نمایند وبه خوبی بیاموزند که اگر بتوانند در کارهای عملی نیز حضور پیدا کنند یقینا موفق می شوند.دکتر مهرنیا خاطر نشان کرد: در استان قزوین ،دانشگاه پیام نور به عنوان قطب شیمی و اکتشافات معدنی وزیست شناسی محسوب می شود.رییس دانشگاه پیام نور اظهار داشت در تلاش هستیم با راه اندازی مرکز نوآوری وشکوفایی در دانشگاه ،دانشجویان را در ارتباط با صنعت ونوآوری وهر آنچه دانشجو را به چشم انداز آینده شغلی وکار آفرینی امیدوار می کند هدایت نماییم.
دکتر گرجی رییس مجموعه ی پارک علم وفناوری استان قزوین نیز گفت: مجموعه ی پارک علم وفناوری در اختیار همه ی دستگاه های علمی وپژوهشی استان است ، تا به عنوان پایگاه از امکانات این مجموعه به منظور پیشرفت استفاده نمایند.
شایان ذکر است با توافق پارک علم وفناوری ودانشگاه پیام نور استان قزوین ، مرکز نوآوری وشکوفایی دانشگاه پیام نور به نمایندگی مراکز دانشگاه پیام نور استان در مرکز قزوین ایجاد می شود .همچنین دکتر صداقت مدیر کارآفرینی وارتباط با صنایع دانشگاه پیام نور استان قزوین به عنوان نماینده دانشگاه جهت هماهنگی وپیگیری به منظور تسریع روند همکاری فی ما بین معرفی شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ