برگسترش رشته های کشاورزی ودامپروری با توجه به ظرفیت منطقه ماکو تاکید کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ،مهندس ترکان مشاور رییس جمهور ودبیر شورای عالی مناطق آزاد و هیات همراه از محل تاسیس مرکز رشد و فناوریهای پیشرفته دانشگاه پیام نورماکو بازدیدکردند. مشاور رییس جمهور در رابطه با گسترش مرکز رشد و فناوریهای پیشرفته و ایجاد رشته های مرتبط با این مرکز گفت : گسترش رشته های کشاورزی و دامپروری با توجه به ظرفیت منطقه جهت همکاری فارغ التحصیلان الزامی می باشد. ترکان در ادامه گفت: آینده دانشگاهها با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری در چهار چوب اقتصاد مقاومتی و بر اساس فعالیت های دانش بنیان و مراکز رشد خواهد بود تا بتوانند تولید علم را با ثروت و تجارت سازی همراه سازند

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ