بیش از ۷۰ درصد اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور عضو بسیج هستند

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، رئیس بسیج اساتید دانشگاه پیام نور کشور گفت: چندین برنامه و طرح برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در این دانشگاه مدنظر قرار گرفته که لحاظ شدن اسناد باقی مانده لانه جاسوسی در کتابهای دانشگاه یکی از مهم ترین آنهاست.
دکتر علیرضا پارسا در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی جهاد کبیر در پرتو انسان شناسی دینی افزود: این اقدام در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب که فرمودند ‘چرا از این اسناد در کتب دانشگاهی استفاده نمی شود’ در سرلوحه برنامه های بسیج استادان دانشگاه پیام نور قرار گرفته است.
وی اضافه کرد: در این ارتباط نشست های مختلفی با استادان رشته های تاریخ، سیاسی و جامعه شناسی و زبان برگزار و مصمم شدیم تا اسناد باقی مانده بدست آمده از تسخیر لانه جاسوسی را در آینده نزدیک در کتابهای دانشگاه پیام نور بگنجانیم.
مسئول بسیج استادان دانشگاه پیام نور کشور اظهارکرد: در اجرای این برنامه، دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برای استفاده از این اسناد در پایان نامه های خود تشویق و ترغیب خواهند شد.
وی ادامه داد: در تداوم فعالیت های بسیج باهدف تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، نشست علمی در بحث اقتصاد مقاومتی برای حدود ۳۰۰ نفر از استادان کشاورزی این دانشگاه با محوریت گیاهان دارویی ازطریق ویدیو کنفرانس در سراسر کشور اجرا شد.
وی ادامه داد: در زمینه زبان دوم که در استمرار تاکیدهای تحقق منویات رهبری است، جلسات مختلفی با گروه ادبیات فارسی، زبان خارجی و زبان شناسی برگزار که نتیجه بخش و طرح و برنامه هایی در این ارتباط پیش بینی شد.
مسئول بسیج استادان دانشگاه پیام نور کشور افزود: یکی از اموری که باید دانشگاه مورد توجه قرار دهد بحث پیوست فرهنگی است که این موضوع را به رئیس دانشگاه ارایه کرده ایم.
وی اظهار کرد: کارگاه آموزشی جهاد کبیر در پرتو انسان شناسی دینی ویژه استادان بسیجی این دانشگاه در بندرگناوه بر اساس تاکیدهای رهبر معظم انقلاب اجرا شده است.
پارسا با بیان اینکه جهاد اصغر، برخورد فیزیکی با دشمن و جهاد اکبر جهاد با نفس است، گفت: جهاد کبیر، به معنای دشمن شناسی است تا انسان در صحنه های مختلف مقهور دشمن نشود.
وی اظهار کرد: اگر انسان بخواهد در این جهاد موفق شود باید ابتدا خودش را بشناسد و اگر خود را شناخت می تواند در برابر دشمن بایستد اما اگر کسی خود را نشناسد، به کوچکترین چیزها خود را می فروشد.
مسئول بسیج استادان دانشگاه پیام نور کشور ادامه داد: اگر کسی که ارزش خود، کشور فرهنگ، ارزشهای حاکم بر دین را بداند در برابر ارزشهایی که از بیرون بر او وارد می شود مقاومت خواهد کرد.
وی گفت: در دانشگاه پیام نور کشور بیش از ۷۰ درصد استادان عضو بسیج هستند و از فعالترین بسیج استادان در دانشگاههای کشور است.
وی اظهارکرد: از ۵۰ نفر عضو هیات علمی در سازمان مرکزی دانشگاه پپام نور ۴۵ نفر عضو بسیج هستند که نشان می دهد بیشتر استادان در سازمان مرکزی بسیبجی هستند و در استانها نیز به اقرار خود سازمان بسیج استادان، فعال ترین هستند.
پارسا گفت: در بوشهر نیز رئیس بسیج استادان از دانشگاه پیام نور است که مشخص است، این دانشگاه در این زمینه دارای قابلیت خیلی خوبی است.
وی اظهارکرد: در زمان حاضر دانشگاه پیام نور حدود چهار هزارعضو علمی دارد که نشان می دهد وضعیت علمی این دانشگاه در مراتب بالایی است و بیشترین قبولی در دوره های تحصیلات تکمیلی در بین دانشگاههای کشور را داراست.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ