کارگاه آموزشی جهادکبیر در پرتو انسان شناسی دینی ویژه اساتید بسیجی دانشگاه پیام نور کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور استان بوشهر در گناوه برگزارشد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورجانشین بسیج اساتید و دبیر هم اندیشی اساتید دانشگاه پیام نور در حاشیه برگزاری این کارگاه گفت: این دانشگاه همه ساله دوره های آموزشی برای تقویت و ارتقای دانش و بصیرت افزایی اعضای هیات علمی در کشور برگزار می کند که امسال باتوجه به جاذبه های فرهنگی، علمی و گردشگری استان بوشهر ، دانشگاه پیام نور بندرگناوه به عنوان میزبان استادان بسیجی شرکت کننده در این برنامه انتخاب شد.
محمدرضا دارایی افزود: برپایی این دوره ها نقش اثرگذاری در تقویت هم افزایی علمی فرهنگی و مباحث دانش و بینش استادان بسیجی دانشگاه پیام نور ایفا می کند.
وی بیان کرد: با توجه به تاکید رهبرمعظم انقلاب در امر خودسازی و در راستای شعارسال، این کارگاه با عنوان جهادکبیر که دشمن شناسی درونی و بیرونی معنای آن است نامگذاری شده و امیدواریم باعث تعالی بیش از پیش تقویت علمی فرهنگی و مذهبی استادان بسیجی دانشگاه پیام نور شود.
دارائی افزود: دراین کارگاه حدود ۶۰ نفر از اعضای هیات علمی سازمان مرکزی، استان تهران، البرز و بوشهر حضور دارند.
وی گفت: علاوه بر برپایی این کارگاه، بازدیدهای علمی از تاسیسات نفتی، نشست های هم اندیشی، نشست های سخنرانی، پرسش و پاسخ انجام و سه روز ادامه دارد.
جانشین بسیج استادان دانشگاه پیام نور افزود: در این همایش از تاسیسات نفتی حوزه استان بوشهر برای اجرای منویات مقام معظم رهبری در زمینه گردشگری علمی و باهدف آشنایی استادان با ظرفیت های حوزه صنعت کشور بازدید می شود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ