کارگاه آموزشی معرفت افزایی اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی برگزار شد

.

کارگاه آموزشی معرفت افزایی اعضاء هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان مرکزی با عنوان "اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی؛ سطح ۳: سیاست خارجی" در دانشگاه پیام نور مرکز ساوه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه: در این کارگاه حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی امیدی، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، به تبیین اندیشه سیاسی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.
همچنین این کارگاه آموزشی با حضور حجت الاسلام و المسلمین یزدانی، سرپرست محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان مرکزی و در قالب ۸ جلسه ۲ ساعته و جمعا به میزان ۱۶ ساعت برنامه ریزی و اجرا شد. تبادل آراء و نظریات و مشارکت فعال اعضاء شرکت کننده در کارگاه در بحثهای مربوطه، از نقاط برجسته این کارگاه بوده است.
شایان ذکر است که در این راستا مباحث و موضوعات متعدد و متنوعی همچون تمایز سیاست داخلی و خارجی، اصول و مبانی سیاست خارجی، عوامل موثر بر سیاست خارجی، دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه سیاست خارجی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مقابل کشورهای امریکا، اسرائیل، جهان اسلام، کشورهای آسیای میانه، کشورهای جنبش عدم تعهد، کشورهای همسایه و سایر کشورها مورد بحث و بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ