اهتمام و توجه هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور استان گیلان به توسعه فعالیتهای عمرانی ستودنی است.

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور ، دکتر صادقی در بازدید از پروژه ۵۰۰۰متری اسکلتی دانشگاه پیام نور مرکز رشت گفت:برخود لازم می دانم از نوع نگرش و اهتمام بی نظیر هیأت رئیسه دانشگاه پیام نور کشور و خصوصاً ریاست دانشگاه تشکر کنم که با حمایت های بی نظیرشان در صدد محرومیت زدایی عمرانی در استان هستیم .
وی ادامه داد: با ساخت وتجهیز ساختمان آموزشی ۵۰۰۰ متری دانشگاه پیام نور مرکز رشت از لحاظ فضای آموزشی دیگر مشکلی نداریم و هم اکنون فعالیت های عمرانی خوبی در سطح استان در حال انجام هست که نوید روزهای خوشی را در حوزه عمرانی دارد.
وی ادامه داد: هم اکنون نزدیک به ۱۵ فعالیت عمرانی در سطح مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان در حال اجرا است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ