رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه سرزده از حوزه امتحانات بازدید کرد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر بهمن سعیدی پور رئیس دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه همراه با مسؤولین ستاد امتحانات استان به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود از حوزه های امتحانی مرکز کرمانشاه بازدید کرد.
رئیس دانشگاه پیام نور استان اظهار داشت: امتحانات بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل مرکز آزمون مورد ارزیابی قرار می گیرند.
وی افزود:امکانات در بخش های مختلف سخت افزاری و نرم افزاری مطابق استانداردهای موجود تهیه و همچنین فضای سالم و آرام برای برگزاری با کیفیت آزمون ها مهیا می باشد.
وی در پایان اظهار داشت: ارزیابی نهایی از مراکز و واحدهای چهارده گانه استان در پایان امتحانات به عمل خواهد آمد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ