مهندس قبادناصری مدیرعامل به همراه تنی چند از معاونین و مسئولین اداره بهره برداری نفت وگاز مسجد سلیمان از دانشگاه پیام نور این شهرستان بازدید کرد.

.

 به گزارش روابط عمومی، در این دیدار حجت السلام ظاهری ریاست دانشگاه، ضمن تشکر از حضورمدیرعامل و هیئت همراه با ارائه گزارش عملکرد خواستار تعامل و همکاری متقابل بین دانشگاه و اداره بهره برداری نفت وگازدر زمینه های مختلف فرهنگی و عمرانی شد.
مهندس ناصری در پایان این نشست با ابراز خرسندی از فعالیت های دانشگاه پیام نور، ضمن شنیدن نقطه نظرات و پیشنهادات مسئولین بخش های مختلف، در جهت تسریع و تقویت طرح های زیباسازی و عمرانی دانشگاه قول مساعد داد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ