کتاب تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل :یکجانبه گرایی ، چند جانبه گرایی ، مشروعیت و پیامدها از سوی دو تن از اساتید دانشگاه پیام نور شیراز منتشر شد

.

کتاب تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل :یکجانبه گرایی ، چند جانبه گرایی ، مشروعیت و پیامدها از سوی دو تن از اساتید دانشگاه پیام نور شیراز منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، این کتاب توسط دکتر محمد قربان زاده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و سید مصطفی کازرونی مدرس دانشگاه پیام نور شیراز ترجمه ومنتشر شده است.
در بخشی از این کتاب آمده است: از آن جا که کشور ما نزدیک به چهار دهه است که در معرض تحریم های ناروای اقتصادی بین المللی قرار گرفته است، فلذا بررسی ابعاد مختلف تحریم های اقتصادی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می گردد . این تحریم ها که از سوی دول معاند جمهوری اسلامی ایران به ویژه ایالات متحده آمریکا وضع و هدایت می شود، کشور ما را وارد عرصه (( جنگ های اقتصادی )) با دشمنان نموده است.
در این عرصه جنگ اقتصادی ، بی گمان شناساندن غیرقانونی بودن تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران می تواند گامی بلند در مسیر (( پدافند حقوقی )) باشد که به کرات مورد تاکید مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) قرار گرفته است.
در بخش دیگری از این کتاب آمده است: در چند دهه گذشته به علت اهمیت ابزار اقتصاد در شکل دهی به عنصر قدرت و پیشبرد منافع ملی در سطح بین المللی، دولت های مختلف نگاه ویژه ای به اقتصاد داشته اند. در این میان، یکی از اولویت هایی که در این راستا در سطح بین المللی از سوی دولت ها و سازمان های بین المللی به منظور وادار نمودن دولت یا دولت های مخالف سیاست هایشان دنبال می شود، تحریم های اقتصادی می باشد. با این حال ، مشروعیت این تحریم ها به ویژه در زمانی که به صورت یک و چند جانبه اعمال می شود به علت تباین با قواعد مسلم حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه به شدت مورد نقد قرار گرفته است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ