تاریخ جدید امتحانات لغو شده روز سه شنبه اعلام شد

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور،با عنایت به تعطیلی روز سه شنبه ۲۱/۱۰/۹۵ از سوی هیت دولت و لغو امتحانات دانشگاه پیام نور در این روز به اطلاع می رساند، کلیه امتحانات لغو شده در روز دوشنبه مورخ ۲۷/۱۰/۹۵ با همان ترتیب زمانی قبلی برگزار می گردد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ