توجه و تجلیل دانشگاه پیام نور از مفاخر کشور شایسته تقدیر است

.

نماینده مردم دشستان در مجلس شورای اسلامی:
توجه و تجلیل دانشگاه پیام نور از مفاخر کشور شایسته تقدیر است.
نماینده مردم دشستان در مجلس شورای اسلامی: اینکه دانشگاه پیام نور برنامه تقدیر و تجلیل از مشاهیر کشور را درستورکار خود قرار داردجای تقدیر دارد و این موضوع نشان از فرهنگی بودن مجموعه دانشگاه است.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، به منظور مشارکت فعال دانشگاه پیام نور در برنامه های روز بوشهر جلسه با حضور معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی این دانشگاه،نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی و رییس شورای شهر بوشهر و سایر مسئولین دردانشگاه پیام نور برگزار شد.
نماینده مردم دشستان در مجلس شورای اسلامی در این جلسه گفت: رسالت دانشگاه از سایر دستگاه ها در حوزه فرهنگی بیشتر است و ضروری است که مدیران دانشگاه نسبت به حوزه فرهنگ نگاه خاص و ویژه ای داشته باشند.
محمد باقر سعادت افزود:موضوع این نیست که از چه کسی تجلیل می شود و اینکه دانشگاه پیام نور برنامه تقدیر و تجلیل از مشاهیر کشور را دردستور کار خود داردجای تقدیر دارد و این موضوع نشان از فرهنگی بودن مجموعه دانشگاه است و رسالتی که برعهده دارد را به خوبی انجام می دهد.

معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور :
دانشگاه پیام نور از بنیان گذاران مدرسه سعادت در بوشهر تجلیل می کند
معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور با توجه به پیشنهاد دانشگاه پیام نور استان بوشهر از خانواده سعادت که از بنیان گزاران مدرسه سعادت در بوشهر بوده اند تجلیل می شود.
معاون فرهنگی،اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت: درسال گذشته از سوی دانشگاه پیام نور استان بوشهر پیشنهاد شد که در راستای تجلیل از مفاخر بوشهر از خانواده سعادت که از بنیان گذاران مدرسه سعادت در بوشهر بوده اند تجلیل شود و ما بنا به وظیفه خود و همچنین توصیه ای که اسلام در خصوص بزرگداشت جایگاه تعلیم و تربیت دارد از خانواده ایشان تجلیل خواهیم کرد.
وی ادامه داد:با انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران نیز در این خصوص هماهنگی شده است و می توان کتاب جامعی در خصوص خانواده سعادت تالیف شود.
دکتر نجفی برزگر با اشاره به فعالیت های گذشته دانشگاه پیام نور در همین راستا افزود: درسالی که مقام معظم رهبری با موضوع اقتصاد و فرهنگ مطرح کردند برنامه های متعددی فرهنگی داشتیم که می توان به بزرگداشت مفاخر فرهنگی در سطح کشور اشاره کرد ازجمله بزرگداشت میر سید علی همدانی در همدان،همایش فضل بن شاذان در نیشابور،در حوزه ورزش جام همدلی در بوشهر و همایش تقریب مذاهب در استان گلستان که در شورای معاونین وزارت علوم از آن تقدیر شد.

رییس دانشگاه پیام نور استان بوشهر نیز دراین جلسه گفت: گفت:با مشارکت فرهیختگان فضای کلی روز بوشهر از صرف شادی و برنامه های هنری به سمت برنامه های متنوع تری ببریم تا بتوانیم بوشهر را هرچه بهتر معرفی کنیم .
دکتر محمد رضا بحرانی افزود:یکی اینکه ما همواره از از فرار مغزها نگران هستیم و این موضوع در خصوص بوشهر هم صدق می کند زیرا بوشهر بزرگان و فرهیختگان متعددی در سطح کشور و حتی دنیا دارد و روز بوشهر می تواند به شکلی موجب جلب حضور علاقه مندان بوشهر در این شهر شود و با تشویق و تجلیل از فرهیختگان به شکلی زمینه برای پیشگیری از فرار مغزهای بومی به جاهای دیگر فراهم شود.
وی افزود: ورود دانشگاه به این موضوع به شکلی علمی تر و نشان دادن قدمت تاریخی و ظرفیت های فعلی بوشهر می تواند غرور ملی و منطقه ای و تعلق به این آب و خاک را برانگیزد.
دکتر بحرانی ادامه داد:ما درسطح کشور نخبگان زیادی از بوشهر داریم و این روز مناسبت خوبی برای تجلیل از ایشان و تشویق ایشان آنان برای ماندن در بوشهر است .

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ