نشست صمیمی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران با رئیس و معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، این نشست صمیمی با حضور دکتر جمشیدی رییس دانشگاه پیام نور استان تهران، جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران و دکتر مرادی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه در سالن جلسات برگزار شد.
دکتر جمشیدی با بیان این امر که ما مدعی هستیم بهترین های علمی در استان تهران و در این دانشگاه حضور دارند و اساتید ما در بهترین دانشگاه های کشور تدریس می کنند، اظهار داشت: اعضای علمی بایستی هم زمان با فعالیت های ارزشمند پژوهشی شان، دغدغه ارتقای کیفیت آموزشی را هم داشته باشند.
رییس دانشگاه پیام نور استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود به "طرح کارآمد" اشاره و از همه اعضای علمی برای مشارکت در این طرح دعوت نمود.
دکتر مرادی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه پیام نور استان تهران نیز ضمن قدردانی از اساتید، گفت: دانشگاه در امر جذب دانشجو، خوب عمل کرده است.
وی با اشاره به این که دانشگاه پیام نور نسبت به دیگر دانشگاه ها، دانشگاهی موفق بوده است، افزود: اساتیدی که هم زمان در سایر دانشگاه ها تدریس می کنند، معترف به اعتبار علمی اعضای هیات علمی و هم چنین فضای خوب حاکم بر دانشگاه پیام نور هستند. موفقیت های دانشجویان در عرصه رقابت های علمی و موفقیت های علمی و پژوهشی اساتید نشان از موفقیت این دانشگاه است.
در ادامه این جلسه اعضای علمی به بیان دیدگاه ها و نظرات خود درخصوص موضوعات مطرح شده توسط رییس دانشگاه پرداختند.
در پایان، دکتر جمشیدی ضمن تقدیر از دیدگاه های مطرح شده، به سوالات مطرح شده و موضوعات پاسخ گفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ