ارتقای ۴ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و یک تن به مرتبه استادی

.

دکتر محسنی دبیر هیات ممیزه دانشگاه از ارتقای ۴ تن از اعضای هیات علمی دانشگاه به مرتبه دانشیاری و یک تن به مرتبه استادی خبر داد و گفت : در آخرین جلسه هیئت ممیزه ، آقایان دکتر اسدالله دیوسالار در رشته جغرافیا، دکتر سعید میروکیلی در رشته ریاضی، دکتر عباس قلی پور در رشته زیست شناسی و خانم دکتر فاطمه صابر ماهانی در رشته شیمی تجزیه به مرتبه دانشیاری و همچنین آقای دکتر اسماعیل علی اکبری در رشته جغرافیا به مرتبه استادی ارتقا یافتند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ