برقراری عدالت آموزشی در اولویت است

.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور، دکتر بهمن سعیدی پور با عنوان اینکه برقراری عدالت آموزشی مهم ترین اولویت دانشگاه پیام نور است، گفت: این دانشگاه در راستای تحقق شعار آموزش برای همه، همه جا و همه وقت در جهت ایجاد بسترهای تحصیلی تمامی متقاضیان در مناطق محروم و دورترین نقاط استان گام بردارد.
وی با اعلام خبر بازدید از محل سکونت مهدی زارعی دانشجویی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه که دارای محدودیت های جسمانی شدید است اظهار داشت:این دانشجو با رتبه حدود ۱۶۰۰ در رشته روانشناسی مرکز سنقر و کلیایی پذیرفته شده و در این بازدید از محل کمک های خارج از دانشگاه امکاناتی از قبل لب تاپ، میز و صندلی مطالعه و … تهیه و در اختیار این دانشجوقرار گرفت.
وی افزود:علاوه براین، امکاناتی از قبیل برگزاری آزمون پایان نیمسال در محل زندگی، تهیه لوح فشرده برای تمام دروس با توجه به وضعیت بنیایی نامبرده نیز مهیا خواهد شد.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ