سرپرست دانشگاه پیام نوراستان چهارمحال و بختیاری از روند برگزاری امتحانات بازدید کردند

.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور استان، سرپرست دانشگاه با همراهی معاون آموزشی و پژوهشی استان به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم سال تحصیلی ۹۶-۹۵  از حوزه و محل برگزاری      آزمون های دانشگاه های پیام نور استان، بازدید کردند.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ