دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی عنوان دستگاه اجرایی برتر را کسب کرد.

.

دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی در دومین اجلاس استانی نماز که در محل استانداری و با حضور حضرت آیت الله مجتهد شبستری نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه تبریز ، دکتر اسماعیل جبارزاده استاندار و ضیایی مسئول ستاد اقامه نماز استان و جمعی از مسئولین برگزار شد ، بعنوان دستگاه فعال و برتر در امر ترویج و اقامه نماز در بین دستگاه های اجرایی استان آذربایجان شرقی معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ