اولین نشست صندلی تجربه در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل برگزار شد

.

اولین نشست صندلی تجربه با حضور حجت الاسلام حسنی مسئول دفتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه پیام نور استان اردبیل، دکتر حکمعلی پور مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور استان و سه نفر از کارآفرینان برتر استانی در دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل برگزار شد.
حجت الاسلام حسنی در این نشست بر نقش دین در زندگی انسان و اهمیت و جایگاه آن در موفقیت جامعه انسانی اشاره کرد و افزود: کلیه فعالیت های انسان و از جمله کارآفرینی و اشتغال تحت تاثیر نگرش دینی قرار دارد.
سعید حکم علی پور نیز ضمن تشریح جایگاه دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی در ایجاد بستر مناسب کارآفرینی برای دانشجویان، انتقال تجربه چهره به چهره را یکی از شیوه های نوین در اشتراک معلومات و مجهولات در حوزه کارآفرینی دانسته و از صندلی تجربه به عنوان صمیمی ترین شکل ارتباط چند جانبه یاد کرد.
این نشست با سخنرانی دکتر پورقهرمان، مهندس علیپور و خانم چراعی از کارافرینان و مخترعین برتر استانی و پرسش و پاسخ دانشجویان ادامه یافت و مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت.
در پایان دکتر سعید حکم علی پور رئیس دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان ضمن معرفی قاسم نوجامه به عنوان مسئول دفتر ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیا م نور مرکز اردبیل، از تشکیل دفتر مشاوره کارآفرینی در این مرکز طی هفته های اخیر و برنامه ریزی این دفتر برای کارگاه های کارآفرینی خبر داد.

منبع مطلب
4

ارسال پاسخ