با توجه به مهیا بودن بسترهای لازم ، استفاده از ظرفیت های بومی در اولویت شرکت های دانش بنیان قرار گیرد.

.

دکتر منوچهر ططری با اشاره به میزان رشد علم در چند دهه گذشته و حرکت شتابان جهان کنونی برپایه دانش محوری تصمیم گیرندگان را نیازمند توجه بیش از پیش به علم و پیشرفت های علمی می کند. که برهمین اساس، منویات مقام معظم رهبری و تاکیدات ریاست محترم جمهور در حوزه توسعه علم و فناوری بالاخص شرکت های دانش بنیان نشان از اهمیت موضوع می باشد . که در همین راستا دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به عنوان هسته مرکزی توسعه علم و فناوری در هر جامعه نقش غیر قابل انکاری دارند.
سرپرست دانشگاه پیام نور لرستان ضمن تاکید بر حضور فعال اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور لرستان در بحث شرکت های دانش بنیان افزود: تاسیس شرکت‌های دانش بنیان در دانشگاه پیام نور به منظور تجاری ساختن ایده‌ها از نخستین کارهای جدی است که به منظور عملی شدن تبدیل نوآوری‌ها به تکنولوژی شکل گرفته است.
وی اظهار داشت: نقش شرکت های دانش بنیان در تحقق اقتصاد مقاومتی را از جمله مسائل و مباحثی دانست که مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری و استاندار محترم استان و دیگر دولتمردان بر روی آن تاکید داشته و شرکت های دانش بنیان را از بهترین مظاهر و موثرترین مولفه های اقتصاد مقاومتی دانسته که می توانند اقتصاد مقاومتی را پایدارتر کنند.
ططری افزود: دانشگاه پیام نور لرستان در خصوص تاسیس و راه اندازی شرکت های دانش بنیان اهتمام ویژه ای دارد که نمونه بارز آن ثبت چندین شرکت دانش بنیان چندین ایده از اعضای هیات علمی که در حال تجاری سازی است و همچنین انعقاد تفاهم نامه با پارک علم و فناوری استان می باشد.
سرپرست دانشگاه پیام نور لرستان ضمن تاکید بر بومی سازی و استفاده از ظرفیت های بومی استان افزود: با توجه به مهیا بودن بسترهای لازم که خود عامل مهمی در تسریع روند تشکیل و فعالیت شرکت های دانش بنیان است می بایست مد نظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: انتظار می رود اعضای محترم هیات علمی در این خصوص اهتمام ویژه ای داشته و حضور پررنگی داشته باشند و دانشگاه نیز در حد توان خود از آنها حمایت کرده و خواهد کرد تا بتوانند بر مشکلات پیش روی خود فائق آیند.
معاون دانشگاه پیام نور لرستان:
مراکز/ واحد های دانشگاه پیام نور می بایست زیر ساخت های لازم، جهت فعالیت و حضور پررنگ اعضای هیت علمی در این عرصه را فراهم نمایند.
دکتر پیمان رجبی اظهار داشت: با ارزش ترین دارایی در اقتصاد دانش بنیان اندوخته های فکری است، از این رو علم و خلاقیت نخبگان و کارآفرین های فعال از عوامل کلیدی در جذب، نگهداری و افزایش توانایی های تولیدکنندگان دانش محسوب می شود لذا لزوم توجه به نخبگان در دست یابی به اقتصاد دانش بنیان امری بدیهی است که در همین راستا فراهم آوردن محیطی مناسب برای نوآوری یکی از با ارزش ترین زیربنا های اقتصاد دانش بنیان به شمار می رود که باید مورد توجه قرار گیرد.
معاون دانشگاه پیام نور لرستان تصریح کرد: انتظار می رود با حضور پررنگ اعضای هیا ت علمی و همچنین اهتمام ویژه روسای محترم مراکز/واحد ها در جهت ایجاد و فراهم سازی زیر ساخت ها شاهد تحرک و روند رو به رشد فعالیت های کمی و کیفی شرکت های دانش بنیان در دانشگاه پیام نور لرستان باشیم.
مدیر پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور لرستان:
یکی از مهم ترین عوامل، پیشرفت و در نهایت توسعه ملی جامعه برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت و دانشگاه است.
ابراهیم زرینی شرکت‌های دانش بنیان را به عنوان حلقه واسط بین ایده و تکنولوژی و موتور محرکه اقتصاد دانش بنیان عنوان نموده و بیان داشت : می‌توان ایده‌ها را در مسیر رسیدن به تکنولوژِی هدایت کرد ضمن اینکه گاهی اوقات خود همین شرکت‌ها هم می‌توانند ایده خودشان را به تکنولوژِی تبدیل کنند.
مدیر پژوهش و کارآفرینی دانشگاه پیام نور لرستان افزود: از مهم ترین عوامل، پیشرفت و در نهایت توسعه ملی جامعه برقراری ارتباط نزدیک میان صنعت و دانشگاه است که دو رکن اساسی توسعه به شمار می روند. دانشگاه ها تأمین کننده نیروی انسانی متخصص و توانایی های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع هستند و مراکز صنعتی هم آزمایشگاه های عملی برای تجربه آموخته های دانشگاهی محسوب می شوند و به منظور بهره‌گیری از فناوری، به نیروی انسانی متخصص، تحقیق و توسعه نیاز دارند؛ بنابراین، نیازهای متقابل این دو قطب در فرآیند توسعه، ضرورت برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت را تعیین می کند.
در ادامه مهندس گندابی مخترع و مدیر عامل شرکت ماداکتو و از فناوران برتر استان اعضای جلسه را با روند مراحل تاسیس و فعالیت های شرکت های دانش بنیان آشنا کرد و پایان بخش جلسه فوق پرسش و پاسخ اعضا در خصوص موضوع جلسه بود.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ