.

فرارسیدن سالروز حماسه بزرگ  ۹دی ، تداعی گر حضور پرشور ، نماد  همیشه در صحنه بودن ملت ایران و نمایش اقتدار ، همدلی و همزبانی و ولایتمداری مردم  است.

منبع مطلب
0

ارسال پاسخ